Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Veileder for lokale energiutredninger
Ansvar:Monica Havskjold, Anne Sofie Ravndal Risnes, Nils Martin Espegren
Forfatter:Havskjold, Monica / Risnes, Anne Sofie Ravndal / Espegren, Nils Martin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:26 s.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:338.465:621.31(481) / 351.824.11(481)
Serie:NVE Veileder ; 2005:1
Emneord:Energiforsyning / Energistatistikk / Lokal elforsyning / Områdekonsesjonærer
Geografiske emneord:Norge
Note:Revidert utgave av NVE Veileder nr. 3:2003
Innhold:Innhold: Forskrift om energiutredninger trådte i kraft 1.1.2003. Som en følge av
dette har NVE utarbeidet en veileder for lokale energiutredninger. Hensikten med
veilederen for lokale energiutredninger er delt: Den skal gi en begrunnelse for
tiltaket ved å beskrive hensikt og prosess som ligger bak utarbeidelse av forskrift om
energiutredninger, og da med spesiell fokus på den delen som gjelder lokale
energiutredninger. Veilederen skal angi hva utredningen forventes å inneholde.
Lokale energiutredninger er i første rekke et informasjonsvirkemiddel, og skal blant
annet bidra til å etablere en møteplass for kommunen, områdekonsesjonær og andre
lokale energiaktører. Veilederen beskriver hvordan denne prosessen kan
gjennomføres. Veilederen ble utgitt første gang i november 2003. I denne reviderte
utgaven er det foretatt noen mindre endringer som følge av erfaringer med
utredningsarbeidet som er gjennomført i 2004. Veilederen er relativt generell, og
inneholder først og fremst utdyping av forskriftsteksten, samt en tydeliggjøring av
hva NVE forventer skal komme ut av prosessen.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2005/veileder2005_01.pdf