Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Slipp, måling og dokumentasjon av minstevannføring
Ansvar:redaktør: Sigrun Birkeland Rawcliffe ; forfattare: Sigrun Birkeland Rawcliffe ... [et al.]
Forfatter:Rawcliffe, Sigrun Birkeliand
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:58 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-2019-3 / 1501-0678
Serie:NVE Veileder ; 2020:3
Emneord:Detaljplaner / Internkontrollsystem / Konsesjonsvilkår / Kontrollmålinger / Minstevannføring / Tilsyn / Vannføringsmålinger
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Anne Gunvor Berthling, Heidi Anette Grønsten, Pernille Dorthea Bruun,
Even Vegard Dalen, Lars Midttun, Frode Thorset Kvernhaugen

Veilederen erstatter NVEs veileder 1/2012 «Slipp og dokumentasjon av minstevannføring
for små vassdragsanlegg med konsesjon». Veilederen er utvidet til å gjelde alle
vassdragsanlegg som har krav om slipp av minstevannføring.
Innhold:Veilederen gir anbefalinger for hvordan minstevannføringen kan slippes forbi
inntaksdammen og hvordan tiltakshaver kan måle og dokumentere i ettertid
at rett vannføring er sluppet tilbake i elva. Veilederen gir også råd om hvordan
tiltakshaver bør følge opp minstevannføringsarrangementet i driftsfasen slik at
det fungerer i samsvar med de kravene som er satt.
NVE anbefaler primært at minstevannføringen tas ut via rør etter varegrind i et
frostfritt rom, med påmontert vannføringsmåler og reguleringsventil. Andre
løsninger er slipp via luker, tapperør eller utsparing i dammen. Disse
løsningene kan kreve mer oppfølging i driftsfasen.
Formålet med veilederen er å bidra til valg av gode og driftssikre løsninger
som oppfyller pålagt minstevannføring.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2020/veileder2020_03.pdf