Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Veiledning for rasjonering i kraftsystemet : planmal for rasjonering
Ansvar:Roar Kristensen, Bjarne Larsen
Forfatter:Kristensen, Roar / medforf.: Larsen, Bjarne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:34 s. - fig., tab.
ISBN/ISSN:0501-0678
Klassenummer:621.31:330.567
Serie:NVE Veileder ; 2005:3
Emneord:Energiforsyning / Forbruker / Kraftrasjonering / Produksjon / Rasjonering
Geografiske emneord:Norge
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2005/veileder2005_03.pdf