Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga : revisjon 1.1
Ansvar:redaktør: Hanne N. Solum ; forfatter: Randi Holme ... [et al.]
Forfatter:Holme, Randi / red.: Solum, Hanne Nordang
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:19 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1729-2 / 1501-0678
Klassenummer:351.79:626/627(481)
Serie:NVE Veileder ; 2018:4
Emneord:Internkontroll / Konsesjoner / Vassdragsanlegg / Vassdragstiltak
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Randi Holme, Morten Henrik Kielland, Kjetil Greiner Solberg og Kari Heggemsnes
Innhold:Sammendrag: Rettleiaren utdjupar krava gitt i Forskrift om internkontroll etter
vassdragslovgivningen – FOR 2011-10-28 nr. 1058. Rettleiaren gjeld for
vassdragsanlegg som er underlagt internkontroll etter forskrifta
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2018/veileder2018_04.pdf