Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Veileder for utforming av søknader om anleggskonsesjon for kraftoverføringsanlegg
Ansvar:redaktør: Siv Sannem Inderberg ; forfatter: Hans Jørgen Bihli
Forfatter:Bihli, Hans Jørgen / Inderberg, Siv Sannem
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013.- rev. utg.
Omfang:44 s..- rev. utg.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:351.824.11(481)
Serie:NVE Veileder ; 2013:4
Emneord:Energiloven / Konsesjonsvilkår / Kraftanlegg / Kraftoverføring
Geografiske emneord:Norge
Note:Veilederen er utgått og erstattet av
'Veileder for utforming av søknader om konsesjon for nettanlegg'
(NVE Veileder 2/2020) http://publikasjoner.nve.no/veileder/2020/veileder2020_02.pdf
Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne veilederen gjelder utarbeidelse av søknader om anleggskonsesjon for kraftoverføringsanlegg i medhold av energiloven. Veilederen gjelder også for utarbeidelse av søknader om samtykke til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse etter oreigningslova. Målgruppen for veilederen er i første rekke tiltakshavere og konsulenter som foretar planlegging og utredningsarbeid i
forbindelse med utarbeiding av søknader etter energiloven og oreigningslova. Den vil også kunne gi nyttig informasjon til høringsinstanser eller andre som på en eller annen måte er involvert i konsesjonsbehandlingen. Revisjoner av veilederen vil skje
fortløpende
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2013/veileder2013_04.pdf