Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Rettleiar for miljø-, transport- og anleggsplan for bygging av nettanlegg
Ansvar:forfattarar: Even Vegard Dalen, Anne Johanne Kråkenes og Inger Helene Waagaard Riddervold
Forfatter:Dalen, Even Vegard / Kråkenes, Anne Johanne / Riddervold, Inger Helene Waagaard
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:34 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:502.33:621.311.24(481)
Serie:NVE Veileder ; 2020:1
Emneord:Kraftleidningar / Miljøtilsyn / Nettanlegg / Overføringsanlegg / Transformatorstasjonar
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Samandrag: Målgruppa for rettleiaren er primært konsesjonæren og konsulentar som utfører planleggings- og utgreiingsarbeid knytt til vilkåret om MTA-plan for
bygging av nettanlegg. I rettleiaren kan ein finne skissa til ein struktur som det er ønskeleg at konsesjonæren bruker når planar blir utarbeidde.

Rettleiaren vil og gi nyttig informasjon og rettleiing til kommunen og andre som tiltaket har verknader for.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2020/veileder2020_01.pdf