Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Slipp og dokumentasjon av minstevannføring for små vassdragsanlegg med konsesjon
Ansvar:redaktør: Inger Haugsgjerd og Heidi A. Grønsten ; forfattere: Heidi A. Grønsten ... [et al.]
Forfatter:Grønsten, Heidi Anette / red.: Haugsgjerd, Inger
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:19 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:627.8:556.18.004.1(481)
Serie:NVE Veileder ; 2012:1
Emneord:Konsesjonsvilkår / Vannføringer / Vassdragsanlegg
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk og vil bli revidert ved behov
Forfattere: Heidi A. Grønsten, Jon Arne Eie, Inger Haugsgjerd og Frode Thorset
Kvernhaugen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Veilederen gir anbefalinger for slipp, registrering og dokumentasjon
av konsesjonspålagt minstevannføring og skal bidra til en enhetlig og forutsigbar
saksbehandling av omsøkt løsning
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2012/veileder2012_01.pdf