Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg
Ansvar:redaktør: Olav Karstad Isachsen ; forfatter: Norconsult
Forfatter:Isachsen, Olav Karstad
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:51 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-0678
Klassenummer:351.778.51:697.003(481)
Serie:NVE Veileder ; 2013:7
Emneord:Energivurdering / Forskrifter / Tekniske anlegg
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Veilederen retter seg mot eksperter som skal energivurdere tekniske anlegg i bygninger, men den kan også være nyttig for byggeiere og andre med
driftsansvar for bygninger. NVE ønsker at denne veilederen skal gjøre det enklere å
gjennomføre energivurdering og at den vil bidra til at eksperter praktiserer regelverket så likt som mulig
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2013/veileder2013_07.pdf