Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Planlegging av tiltak i vassdrag : veiledning : versjon 1
Ansvar:ansvarlig: Bjørn Wold ; saksbehandlere: Bente-Sølvi Toverød, Gyril Fimreite, Mads Johnsen
Forfatter:Toverød, Bente-Sølvi / Fimreite, Gyril / Wold, Bjørn / Johnsen, Mads
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) NVE diverse 5
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:38, [8] s.
Klassenummer:556.18(282.248.1) / 627.1(282.248.1)
Serie:NVE Diverse ; 1999
Emneord:Arealbruk / Naturforvaltning / Vassdragsinngrep / Vassdragsmiljø / Vassdragsvern
Geografiske emneord:Norge
Note:Katalogisert etter omslag
Har bibliografi
Sammendrag: NVEs planlegging av tiltak i vassdrag skal nå følge en oppsatt mal som
fyller kravene til saksbehandling etter lovverket (vassdragsloven, ny vannressurslov,
og plan- og bygningsloven). Denne veilederen skal være en hjelp til å fylle ut
punktene i planmalen og til å foreta en selvstendig registrering av arealbruk og
naturforhold langs vassdrag med tanke på tiltak. Sammen med håndboka utgis tre
ulike eksempler på planer som er laget etter denne malen
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) (NVE div. 6)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05) NVE diverse 5
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1999/planleggingavtiltakivassdrag1999.pdf