Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vestfold, Østfold og Akershus fylker : Nyttbar vasskraft : mindre kraftkilder pr. 1.1.1981
Ansvar:Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
Forfatter:NVE
Signatur:621.221(482.6/.8) N
Utgitt:Oslo : NVE, 1981
Serie:NVE Diverse ; 1981
Emneord:Småkraftverk / Vannkraft
Note:Rød ringperm. Tittel på ringperm: Småkraftverk Østfold, Akershus, Vestfold
Avdeling for vasskraftundersøkelser, VU
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl621.221(482.6/.8) N
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1981/nyttbarvasskraftvestfold1981.pdf