Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Energistatus
Ansvar:redaktør: Ellen Skaansar
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat / red.: Skaansar, Ellen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:NVE Diverse 9
Utgitt:Oslo : NVE, 2011.- 2. utg.
Omfang:99 s. - kol. ill..- 2. utg.
Klassenummer:351.824.111+621.311(481)
Serie:NVE Diverse ; 2011
Emneord:Kraftdistribusjon / Kraftforbruk / Kraftforsyning / Kraftmarkedet / Kraftomsetning / Kraftoverføring / Kraftproduksjon
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Energistatus ønsker å gi en helhetlig presentasjon av statistikk og
fakta om det norske energisystemet. I rapporten sin første del finner du en oversikt
over energiflyten i Norge. Deretter blir energibruken til ulike formål presentert, og til
slutt ser en på sammenhengen mellom energi og miljø
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteketNVE Diverse
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteketNVE Diverse
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/2011/energistatus2011.pdf