Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Bilag til nivellement av Glomma nedenfor Øyeren
Ansvar:utarbeidet ved Vassdrags- og fløtningsdirektøren
Forfatter:Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
Signatur:528.37/.38(083.8)(482.8)"1923" N
Utgitt:Kristiania : NVE, 1923
Omfang:15 s.
Klassenummer:528.37/.38(083.8)(482.8)"1923"
Serie:NVE Diverse ; 1923
Emneord:Geodesi / Landmåling / Målemetoder / Nivellering / Vassdragsnivellementer
Geografiske emneord:Akershus / Glomma
Note:Utgitt av Det Mallingske bogtrykkeri
Eier:NVE
Eksemplar:3. (3 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE528.37/.38(083.8)(482.8)"1923" N
Ex 2TilgjengeligNVENVE-biblioteket528.37/.38(083.8)(482.8)"1923" N
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket528.37/.38(083.8)(482.8)"1923" N
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1923/bilagnivellementglomma1923.pdf