Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet : anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE
Ansvar:[Samarbeidsgruppen for tilsyn med kraftmarkedet]
Forfatter:Samarbeidsgruppen for tilsyn med kraftmarkedet
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:NVE Diverse 5
Utgitt:Oslo : NVE, 2003
Omfang:46 s. - ill.
Klassenummer:351.824:621.31(481)
Serie:NVE Diverse ; 2003
Emneord:Kraftmarkeder / Kraftomsetning / Kraftproduksjon / Kraftprodusenter / Kraftselskap / Kraftutveksling / Offentlig forvaltning / Samarbeid
Geografiske emneord:Norge
Note:Samarbeidsgruppens medlemmer: Knut Godager og Linda Bruås fra Kredittilsynet,
Espen Sjøvoll og Øyvind Andersen fra Konkurransetilsynet, Tore Langset, Kristin
Kolseth og Steinar Parelius fra NVE
Sammendrag: I punkt 1.3 gis en innledende oversikt over kraftmarkedet og enkelte
sentrale aktører. Tilsynenes roller i forhold til kraftmarkedet introduseres i punkt 1.4.
I kapittel 2 gis en beskrivelse av kraftmarkedets delmarkeder og forholdet mellom
disse. Dette kapitlet danner utgangspunktet for de påfølgende kapitler. I kapittel 3
presenteres de enkelte tilsynenes juridiske grunnlag for deres tilsyn med
kraftmarkedet. Kapittel 4 gir innledningsvis en oversikt over tosidig samarbeid mellom
tilsynene frem til nå. I kapitlet kommer gruppen med forslag om at det etableres et
felles samarbeidsforum for tilsynene. I kapittel 5 oppsummeres rapportens innhold,
inkludert gruppens konklusjoner. Som vedlegg til rapporten finnes oversikt over
eierstrukturen til Nord Pool ASA og Nord Pool Spot AS og en oversikt over lover,
forskrifter, konsesjoner og delegasjoner som det enkelte tilsyn har oppgaver
knyttet til.
Eier:NVE
Eksemplar:3. (3 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/2003/tilsynssamarbeid2003.pdf