Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vassdragdirektoratets forsknings- og utviklingsprogram 1986-90
Ansvar:NVE. Vassdragsdirektoratet
Materialtype:NVEs utgivelser
Utgitt:Oslo : NVE, 1985
Omfang:32 s.+ vedl. (17 bl.)
Klassenummer:001.891/892 V
Serie:NVE Diverse ; 1985
Emneord:Forskning - Behov / FoU / Vannressursforvaltning / Vassdragsdirektoratet
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel: Vassdragsdirektoratets FoU-program
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE
Ex2TilgjengeligNVENVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1985/vassdragsdirektoratetsfouprogram1985.pdf