Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vassdragshåndboka : Håndbok i forbygningsteknikk og vassdragsmiljø
Ansvar:Redigert av Einar Sæterbø, Liza Syvertsen og Einar Tesaker
Signatur:556(05)
Utgitt:Trondheim : Tapir, 1998
Omfang:409 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-519-1290-3
Klassenummer:556(02)
Serie:NVE Diverse ; 1998
Emneord:Erosjonssikring / Flomsikring / Forbygninger / Vassdragsforvaltning
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Folk har til alle tider prøvd å sikre seg mot skader forårsaket av flom og erosjon. I Norge ble det statlige ansvaret lagt under Canaldirektionen allerede i 1804, og siden videreført til dagens Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Som statens forvaltningsorgan har NVE samlet mye kunnskap om flom- og erosjonssikring og om andre tiltak i vassdragene våre. Med denne boka ønsker NVE å gjøre denne kunnskapen lettere tilgjengelig. Boka er primært tilrettelagt for fagfolk med vassdragsfaglig bakgrunn, men den vil også være et godt oppslagsverk for kommuner, fylkesadministrasjoner, konsulenter etc. Den bør også kunne brukes til undervisningsformål.
Eier:NVE
Eksemplar:4. (3 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exUtlåntNVENVE-biblioteket556(05)12.01.2006
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
4.exTilgjengeligNVEBiblioteket556(05)
Antall lån: 5
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1998/vassdragshaandboka1998.pdf