Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Breheimutbyggninge - Stryn : hydrologi : reguleringens virkning på vannføringsforholdene i Loen- og Strynevassdragene
Ansvar:NVE, Statskraftverkene
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:621.311.1(483.3) B
Utgitt:NVE, 1985
Omfang:30 s.
Klassenummer:621.311.1(483.3)
Serie:NVE Diverse ; 1985
Emneord:Flom / Hydrologi / Vannføring / Vassdragsreguleringer
Geografiske emneord:Breheim / Stryn
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1985/breheimutbyggingenstrynhydrologi1985.pdf