Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Oversikt over isforholdene i Eksingedalsvassdraget : betenkning for vassdragsskjønnet
Ansvar:utarbeidet av Edvigs V. Kanavin
Forfatter:Kanavin, Edvigs V.
Materialtype:NVEs utgivelser
Utgitt:Oslo : NVE, 1970
Omfang:50 s. - ill.
Serie:NVE Diverse ; 1970
Emneord:Elver / Isforhold / Vassdrag
Geografiske emneord:Eksingedal / Evanger / Hordaland / Norge / Vaksdal
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1970/isforholdeneieksingedalsvassdraget1970.pdf