Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Datafangst for varme- og energiplanlegging
Ansvar:[KDØ]
Forfatter:Sagen, Jon
Signatur:556(05) NVE Diverse 7
Utgitt:NVE, 1989
Omfang:1 b. (flere pag.)
Serie:NVE Diverse ; 1989
Emneord:Databehandling / Energiplanlegging / Varmeplanlegging
Geografiske emneord:Norge
Note:Denne rapporten er utarbeidet av Kommunedata Øst-Norge på oppdrag fra Norges vassdrags- og energiverk.
Styringsgruppen har bestått av (bl.a.) Jon Sagen, NVE.
Antatt utgivelsesår:1989
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) NVE Diverse 8
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) NVE Diverse 8
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1989/datafangstvarmeenergiplanlegging1989.pdf