Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Svartisutbyggingen : Stor-Glomfjordutbyggingen : hydrologi : reguleringens virkning på vannføringsforholdene i Stor-Glomfjordområdet : plan av desember 1977
Ansvar:utarbeidet av Generalplankontoret ved NVE - Statskraftverkene
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:621.311(484.3) S
Utgitt:Oslo : NVE, 1977.- 3. utgave
Omfang:5 s. + vedlegg.- 3. utgave
Klassenummer:621.311(481.71)
Serie:NVE Diverse ; 1977
Emneord:Kraftutbygging
Geografiske emneord:Svartisen
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl621.311(484.3) S
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1977/storglomfjordutbyggingenhydrologi1977.pdf