Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Telemark fylke : Nyttbar vasskraft : mindre kraftkilder pr. 1.1.1981
Ansvar:Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
Forfatter:NVE
Signatur:621.221(482.5) N
Utgitt:Oslo : NVE, 1981
Omfang:upag. - ill., kart
Serie:NVE Diverse ; 1981
Emneord:Småkraftverk / Vannkraft
Note:Rød ringperm. Tittel på ringperm: Småkraftverk Telemark fylke
Avdeling for vasskraftundersøkelser, VU
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1981/nyttbarvasskrafttelemark1981.pdf