Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:The Swedish-Norwegian Electricity Certificate Market : annual report 2012
Ansvar:prosjektledere: Johanna Nilsson og Anton Jayanand Eliston
Forfatter:medarb.: Eliston, Anton Jayanand / medarb.: Nilsson, Johanna
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:39 s. - kol. ill.
Klassenummer:620.9:339.13.027"2012"(481+485) / 351.824:620.9"2012"(481+485)
Serie:NVE Diverse ; 2013
Emneord:Elsertifikater / Fornybare energikilder / Internasjonalt samarbeid / Kraftmarkeder / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge / Sverige
Innhold:Sammendrag: The first joint annual report from the Sedish Energy Agency and the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) about the Swedish-Norwegian electricity certificate market has now been completed. With this report, we wish to present a picture of the most important events and key figures for the electricity certificate market during 2012
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl620.9:339.13.027"2012"(481+485)
2.exTilgjengeligNVEbibl620.9:339.13.027"2012"(481+485)
Vurdering: