Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Energiforsyning og energibruk i Norge : uttalelse til Olje og energidepartementet om Norges energiforsyning 12.november 1984 ( som vedlegg til Energimelding)
Ansvar:utarbeidet og fremlagt for Hovedstyret av Energidirektoratet
Forfatter:Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:620.9(481) N
Utgitt:Oslo : NVE, 1984
Omfang:82 s. - ill
Klassenummer:620.9(481)
Serie:NVE Diverse ; 1984
Emneord:Energiforvaltning / Energipolitikk / Kraftforsyning
Innhold:"Fremstillingen bygger på etatens uttalelse av 1.11.79 i forbindelse med St. meld. nr 54 (1979-80) "Norges fremtidige energibruk og -produksjon" - Forordet
Eier:NVE
Eksemplar:3. (3 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE620.9(481) N
Ex2TilgjengeligNVENVE620.9(481) N
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket620.9(481) N
Antall lån: 1
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1984/energiforsyningenergibruk1984.pdf