Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Rapport fra Studiegruppen for tørrårssikring : oppnevnt i mars 1967 av Landsforeningen for elektrokjemisk og elektrometallurgisk industri, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, Norske elektrisitetsverkers forening, Samkjøringsselskapene, Studieselskapet for Norges vannkraft
Ansvar:Studiegruppen for tørrårssikring
Forfatter:Studiegruppen for tørrårssikring
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:621.2 S
Utgitt:Oslo : NVE, 1969
Omfang:32 bl. - ill.
Serie:NVE Diverse ; 1969
Note:Katalogisert etter omslag
Eier:NVE
Eksemplar:3. (3 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket621.2 S
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1969/rapportfrastudiegruppen1969.pdf