Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forelöpig rapport om grunnvannsundersökelsene i Stor-Elvdal 1962-1975 fra Grunnvannskontoret NVE
Ansvar:[Grunnvannskontoret NVE]
Forfatter:Grunnvannskontoret NVE
Signatur:556.3(047)(481.14) G
Utgitt:Oslo : NVE, 1976
Omfang:78 s. - ill., diagr.
Klassenummer:556.3(047)(481.14)
Serie:NVE Diverse ; 1976
Emneord:Analyser / Grunnvannsundersøkelser / Hydrologi / Kraftverk
Geografiske emneord:Stor-Elvdal
Note:Antatt utgivelsesår 1967
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556.3(481.14)(047) G
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1976/rapportgrunnvannsundersoekelser1976.pdf