Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Oversikt over avløps- og isforhold i Namsen : iakttakelser vinteren 1959-60
Forfatter:Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen / Kanavin, Edvigs V.
Materialtype:NVEs utgivelser
Utgitt:Oslo : NVE, 1960
Omfang:24 s. + vedl. - ill.
Serie:NVE Diverse ; 1960
Emneord:Avløp / Isforhold / Iskart
Geografiske emneord:Namsen / Trøndelag
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1960/avloepsogisforholdinamsen1960.pdf