Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Oversikt over isforhold vinteren 1954-55
Forfatter:Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:551.32(481) N
Utgitt:Oslo : NVE, 1955
Omfang:74 bl.+ vedl. - kart
Klassenummer:551.32(481)"1954/55"
Serie:NVE Diverse ; 1955
Emneord:Isforhold / Iskart
Geografiske emneord:Norge
Note:Antatt utgivelsesår 1955
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE551.32(481) N
Ex2TilgjengeligNVENVE551.32(481) N
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1955/oversiktoverisforhold19541955.pdf