Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Betenkning vedrørende grunnvannsundersøkelsene : i Jostedal og Mørkridsdal
Ansvar:Ved Bjørn Renshusløkken, VHG
Forfatter:Renshusløkken, Bjørn
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.3(06)(481.55) R
Utgitt:Oslo : NVE, 1970
Omfang:9 s. + 56 bilag + vedlegg - diagr.
Klassenummer:556.3(06)(481.55)
Serie:NVE Diverse ; 1970
Emneord:Grunnvann / Undersøkelser / Vannkraftutbygging
Geografiske emneord:Jostedal / Mørkridsdal
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556.3(06)(481.55) R
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556.3(06)(481.55) R
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1970/betenkninggrunnvannsundersoekelsene1970.pdf