Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Hydrologiske undersøkelser i Norge : utdrag av det hydrologiske materiale for 50-årsperioden 1/9 1900- 1/9 1950
Ansvar:utarbeidet ved den hydrologiske avdeling
Forfatter:Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.04(481)"1900/1950" N
Utgitt:Oslo : NVE, 1958
Omfang:236 s.+ 54 bl.
Klassenummer:556.04(481) / 556.5
Serie:NVE Diverse ; 1958
Emneord:Elver / Hydrografi / Hydrologiske forhold / Vassdrag
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Av innhold: Kart over vannmerker i det nordlige Norge: gjennomsnitlig avløp i sekundliter pr km2, målestokk 1:1400 000 og likeledes Kart over vannmerker i det sør-Norge [...]. begge i lomme bak i permen.
Eier:NVE
Eksemplar:3. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex2SavnetNVENVE556.04(481)"1900/1950" N
Ex1TilgjengeligNVENVE556.04(481)"1900/1950" N
Ex3TilgjengeligNVENVE-biblioteket556.04(481)"1900/1950" N
Antall lån: 1
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1958/hydrologiskeundersoekelser1958.pdf