Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Om lyn og lyns påvirkning på det norske kraftnettet : studentprosjekt 2015
Ansvar:forfattere: Ragnhild Aker Nordeng og Simen Karlsen
Forfatter:Nordeng, Ragnhild Aker / Karlsen, Simen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:48 s. - kol. ill.
Serie:NVE Diverse ; 2015
Emneord:Kraftnett / Lyn / Lynproblematikk / Naturfare
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Det er gjort en vurdering av kraftnettets evne til å håndtere lynproblematikk. Det pekes på et klart forbedringspotensial innen verning mot lynoverspenninger i det høyspente distribusjonsnettet, spesielt knyttet til transformatorer i eldre luftnettsanlegg. Det bemerkes at et betydelig antall nettselskaper de siste årene har rettet stor fokus mot lynproblematikk og i flere
tilfeller startet omfattende opprustingsprosesser i sine respektive nett.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/2015/om-lyn.pdf