Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Kraftmarkedsanalyse 2018 - 2030 : mer vindkraft bidrar til økt kraftoverskudd
Ansvar:[NVE]
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:2 s. - ill.
Klassenummer:620.9:339.13.001"2018/2030"(4)
Serie:NVE Diverse ; 2018
Emneord:Analyser / Energipolitikk / Kraftmarkeder / Kraftpriser
Geografiske emneord:Europa
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/2018/notat2018.pdf