Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Hydrografiske undersøkelser i Ranafjord vintrene 1959-60 og 1960-61
Ansvar:Iskontoret. NVE
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.04(484.4)"1957/59" N
Utgitt:Oslo : NVE, 1961
Omfang:upag.
Serie:NVE Diverse ; 1961
Emneord:Elver / Hydrografi / Hydrologiske forhold / Isforhold / Vassdrag
Geografiske emneord:Ranafjord
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1961/hydrografiskeundersoekelseriranafjord1961.pdf