Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Batterier i distribusjonsnettet
Ansvar:forfattere: Ingvild Birkeland ... [et al.]
Forfatter:Birkeland, Ingvild
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) B
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:48 s. - kol. ill.
Serie:NVE Diverse ; 2020
Emneord:Batterier / Distribusjonsnett / Regulering / Strømnett / Studentprosjekt
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Ingvild Birkeland, Ingvild Fløtre, Linn-Anita Bergland og Oda Skeie
Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Rapporten er skrevet og utarbeidet av studenter på oppdrag fra NVE. Studentene vurderer hvorvidt et batteri kan installeres for å utsette en reinvestering av nettanlegg ved for lav spenning. Videre vurderer studentene dagens regulering for batterier i strømnettet.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/2020/batterier.i.distribusjonsnettet.pdf