Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Supplement til Hydrologiske undersøkelser i Norge : utdrag av det hydrografiske materiale for 10-årsperioden 1/9 1950- 1/9 1960
Ansvar:utarbeidet ved Vassdragsdirektoratets hydrologiske avdeling
Forfatter:Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.04(481)"1950/60" N
Utgitt:Oslo : NVE, 1968
Omfang:40 s.
Klassenummer:556.04(481) / 556.5
Serie:NVE Diverse ; 1968
Emneord:Elver / Hydrografi / Hydrologiske forhold / Vassdrag
Eier:NVE
Eksemplar:3. (3 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556.04(481)"1950/60" N
Ex2TilgjengeligNVENVE556.04(481)"1950/60" N
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556.04(481)"1950/60" N
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1968/supplementhydrologiskeundersoekelser1968.pdf