Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Felthåndbok ved flom og skred
Ansvar:Utarbeidet av Vivian Caragounis ... [et al.] i samarbeid med fageksperter i de tre etatene og Politiet
Forfatter:Caragounis, Vivian
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:[144] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-7704-145-2
Klassenummer:351.78:[556.166+624.131.54(481)
Serie:NVE Diverse ; 2015
Emneord:Flomhendelser / Håndbøker / Offentlig forvaltning / Skredhendelser
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Vivian Caragounis, Knut Aune Hoseth, Helge Leif Nordvik, Heidi Bjordal, Lene Lundgren Kristensen og Margareta Viklund
Innhold:Sammendrag: Denne felthåndboken er utarbeidet for å gi støtte til både erfarne og
uerfarne fagpersoner fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) og deres rådgivere som følger opp flom- og skredhendelser i felt. Instruksjonene i felthåndboken beskriver den akutte fasen fra melding om en hendelse eller overhengende fare mottas, og fram til en får oversikt over situasjonen og eventuelle (stabiliserende) tiltak er gjennomført. Felthåndboken
ivaretar både små og store hendelser
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/2015/felthaandbokflom2015.pdf