Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Hydrologiske og Meteorologiske data til vurdering av isforholdene i nedre del av Namsen og Namsos havn
Ansvar:Iskontoret ved NVE
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1967
Omfang:101 s. + vedl. - ill.
Serie:NVE Diverse ; 1967
Emneord:Hydrologiske analyser / Hydrologiske data / Isforhold / Temperaturmålinger / Vannføringsmålinger / Vannstandsmålinger
Geografiske emneord:Namsfjord / Namsos / Norge / Trøndelag
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1967/hydrologiskeogmeteorologiskedatanamsen1967.pdf