Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Alfabetisk fortegnelse over nivellerte elver 1928
Ansvar:utarbeidet ved Vassdrags- og fløtningsdirektøren
Forfatter:Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
Signatur:528.37/.38(083.8)(481)"1928" N
Utgitt:Oslo : NVE, 1928
Omfang:8 s.
Klassenummer:528.37/.38(083.8)(481)"1928"
Serie:NVE Diverse ; 1928
Emneord:Geodesi / Landmåling / Målemetoder / Nivellering / Vassdragsnivellementer
Geografiske emneord:Norge
Note:Utgitt av Botfengselets trykkeri
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE528.37/.38(083.8)(481)"1928" N
Ex2TilgjengeligNVENVE528.37/.38(083.8)(481)"1928" N
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1928/nivellerteelver1928.pdf