Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forurensing som følge av leirerosjon og betydning av erosjonsforebyggende tiltak
Ansvar:Jim Bogen, Erik Moen, Frode Sandersen
Forfatter:Bogen, Jim / Moen, Erik / Sandersen, Frode
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:551.3.053 B
Utgitt:Oslo : NVE, 1989
Omfang:30 s. + vedl. - ill.
Klassenummer:551.3.053 / 504.05
Serie:NVE Diverse ; 1989
Emneord:Erosjon / Erosjonssikring / Forurensning / Sedimenttransport
Note:Oppdragsgiver: Norges vassdrags- og energiverk. Vassdragsdirektoratet.
Forbygningsavdelingen

Alternativ serietittel: NGI Rapport 880052-1
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE551.3.053 B
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket551.3.053 B
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1989/forurensningleirerosjoner1989.pdf