Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Støy fra vindkraft
Ansvar:Solberg Sigurd
Forfatter:Solberg, Sigurd / Austrheim, Inge / Inderberg, Siw S.
Signatur:556(05) NVE diverse 2
Utgitt:Oslo : NVE, 2000
Omfang:29 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-7655-195-5 / 0803-0855
Klassenummer:620.91 VIND / 621.548
Serie:NVE Diverse ; 2000
Emneord:Elektrisitetsproduksjon / Luftforurensning / Støy / Vindkraft / Vindmøller
Geografiske emneord:Europa
Note:Utgitt av Statens forurensningstilsyn (SFT) og NVE
Det er laget en teknisk beskrivelse av støy fra vindmøller. Karakteristiske støynivåer, lydutbredelse og støyberegninger gjennomgås, og måleprosedyrer for denne type støy beskrives. Det gis en oversikt over innvirkning av terreng på støyutbredelsen samt innvirkning av vindhastighet i området 5-15 m/s. Regler og praksis i 5 andre land er innhentet. Mer utførlig sammendrag av rapporten finnes i faktaark utgitt av SFT og NVE.

Alternativ serietittel: SFT rapport 2000:1700
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/2000/stoeyfravindkraft2000.pdf