Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Overvåkning av markedsmakt i kraftmarkedet : utarbeidet for Konkurransetilsynet og NVE
Ansvar:[ECON analyse AS]
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:NVE diverse 5
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:121 s. - ill.(noen kol.), diagr.
ISBN/ISSN:0803-5113
Klassenummer:339.13:658.26(481) / 351.824.5(481)
Serie:NVE Diverse ; 2004
Emneord:Kraftmarked / Markedsforhold / Markedsmakt / Overvåking
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
sammendrag: Rapporten skisserer et opplegg for å overvåke konkurransen i det
fysiske kraftmarkedet i Norge. Som en indikator for kortsiktig utøvelse av
markedsmakt, foreslås det å ta utganspunkt i beregninger av en Dagsindeks som
måler gjennomsnittlig prispåslag i forhold til en estimert vannverdi i kombinasjon med
en indeks som måler det maksimale prispåslaget. For å undersøke om det er
indikasjoner på strategisk flytting av vann over lengre perioder, er det nødvendig å
sammenligne markedsløsningen med modellsimuleringer av effektiv vanndisponering.
Begge tilnærmingsmåtene er testet ut på markedstilpasningen i det hydrologiske året
2002/2003. I begge tilfeller finner vi avvik som ikke uten videre kan forklares ved
pristakeratferd, men som heller ikke kan tas som bevis for strategisk atferd. For å
undersøke om tilpasningen skyldes strategisk atferd, støy eller andre forhold, er det
nødvendig å gå inn på enkeltaktørers budgivning i spotmarkedet.
Eier:NVE
Eksemplar:3. (3 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) Ov NVE diverse 6
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) Ov NVE diverse 6
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/2004/overvaakningmarkedsmaktkraftmarkeder2004.pdf