Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Hydrografiske undersøkelser i Maurangerfjorden : en foreløpig uttalelse om mulige forandringer av isforhold etter utbygging av Folgefonn kraftverkene
Ansvar:NVE
Forfatter:Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen / Kanavin, Edvigs V. / Wingård, Bo
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1966
Omfang:36 s. + vedl.
Serie:NVE Diverse ; 1966
Emneord:Elver / Hydrografi / Hydrologiske forhold / Isforhold / Vassdrag
Geografiske emneord:Norge
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1966/hydrografiskeundersoekelsermaurangerfjorden1966.pdf