Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Opprusting og utvidelse av vannkraftverk : demonstrasjonsprosjekt nr 12 : Bjølvefossen, Hordaland
Ansvar:OED, NVE, VR, NEVF, Samkjøringen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:621.311(481) O
Utgitt:NVE, 1992
Omfang:20 s. + bilag
Klassenummer:621.311(481)
Serie:NVE Diverse ; 1992
Emneord:Demonstrasjonsprosjekt / Opprustning / Utbygging / Vannkraftverk
Geografiske emneord:Hordaland / Kvam
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl621.311(481) O
2.exTilgjengeligNVEbibl621.311(481) O
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1992/demonstrasjonsprosjekt12.pdf