Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Opprusting og utvidelse av vannkraftverk : sluttrapport
Ansvar:forfatter: Torodd Jensen ... [et al.]
Forfatter:Jensen, Torodd
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1993
Omfang:[153] s. - ill., diagr., fig.
ISBN/ISSN:82-410-0187-8
Klassenummer:627.8.004(481)
Serie:NVE Diverse ; 1993
Emneord:Opprusting / Vannkraftverk / Vassdragsforvaltning
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Overtittel på omslag: Prosjektet
Forfattere: Torodd Jensen, Rune Flatby, Erik Kielland, Halvard Stensby, Anders Korvald, Sverre Husebye og Jan Slapgård
Sluttrapport for en serie publikasjoner som beskriver gjennomførte opprustning-/utvidelsesprosjekter
Innhold:Sammendrag: Rapporten beskriver resultater og konklusjoner fra prosjektet "Opprusting og utvidelse av vannkraftverk" som ble igangsatt etter initiativ fra NOE i 1986 og avsluttet i 1993. Prosjektet har vært ledet av NVE, med en styringskomite med representanter fra NVE, NOE, VR, NEVF og Samkjøringen. Arbeidet er basert på en gjennomgang av landets eksisterende vannkraftsystem i samarbeid med kraftverkseierne
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1993/opprusting1993.pdf