Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Oversikt over avløps- og isforholdene i Forsavassdraget i Ofoten : spesielt om forholdene på Sjursvatn i Sørelva og på Forsavatn
Forfatter:Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen / Kanavin, Edvigs V. / Wingård, Bo
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:551.326.83 N
Utgitt:Oslo : NVE, 1966
Omfang:62 s. + vedlegg - ill
Klassenummer:551.326.83
Serie:NVE Diverse ; 1966
Emneord:Avløp / Isforhold / Iskart
Geografiske emneord:Forsavassdraget / Forsavatn / Sjursvatn
Innhold:
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1966/avloepsogisforholsforsavassdragetofoten1966.pdf