Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:The Norwegian-Swedish electricity certificate market : annual report 2016
Ansvar:[project managers: Nikolai Yde Aksnes og Weronica Linderoth]
Forfatter:medarb.: Aksnes, Nikolai Yde / medarb.: Linderoth, Weronica
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:10 s. - ill. (noen kol.)
Klassenummer:620.9:339.13.027"2016"(481+485) / 351.824:620.9"2016"(481+485)
Serie:NVE Diverse ; 2017
Emneord:Elsertifikater / Fornybare energikilder / Internasjonalt samarbeid / Kraftmarkeder / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge / Sverige
Note:Engelsk sammendragsutgave av NVE Rapport 2017:52
Innhold:Sammendrag: This is an English summary of the 2016 annual report from the Swedish Energy Agency and the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) on the common Norwegian- Swedish electricity certificate market. This report contains key figures and tables from the Swedish/Norwegian annual report 2016
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/2016/elsertifikat2015engelsk.pdf