Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:The Norwegian-Swedish electricity certificate market : annual report 2013
Ansvar:project managers: Johan Lunberg og Anton Jayanand Eliston
Forfatter:medarb.: Eliston, Anton Jayanand / medarb.: Lundberg, Johan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:41 s. - ill. (noen kol.)
Klassenummer:620.9:339.13.027"2013"(481+485) / 351.824:620.9"2013"(481+485)
Serie:NVE Diverse ; 2014
Emneord:Elsertifikater / Fornybare energikilder / Internasjonalt samarbeid / Kraftmarkeder / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge / Sverige
Note:Katalogisert delvis etter omslag
Engelsk utgave av NVE Rapport 2014:50
Innhold:Sammendrag: This is the 2013 annual report from the Swedish Energy Agency and the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) on the joint Norwegian-Swedish electricity certificate market. Our intention in this report is to give a picture of the most important events and key figures for the electricity
certificate market last year. As well as information about progress towards the common goal, this report also includes a summary of the approved production in the Swedish electricity certificate system up to the end of 2011 and approved plants
in the Norwegian transition system
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/2014/elsertifikat2013engelsk.pdf