Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:6, [1] s.
Klassenummer:351.824.11:621.311.007(481) / 351.824.11:[621.311:616-036.22(481)
Serie:NVE Diverse ; 2009
Emneord:Kraftforsyningen / Offentlig forvaltning / Pandemier
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/2009/influensapandemi2009.pdf