Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vannet vårt : hydrologi i Norge 2005
Ansvar:Gunnar Sørensen (ansvarlig redaktør)
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat / red.: Sørensen, Gunnar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:NVE Vannet vårt 1
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:31 s. - kol. ill.
Klassenummer:556+551.57+551.32"2005"(481)(05)
Serie:NVE Diverse ; 2006
Emneord:Geologi / Glasiologi / Hydrologi / Meteorologi
Geografiske emneord:Norge
Note:Katalogisert delvis etter omslag
Bidragsytere: Gunnar Sørensen, Inger Karin Engen, Liss Marie Andreassen, Leiv
Gunnar Ruud, Randi Pytte Asvall, Truls Bønsnes, Jim Bogen, Hallgeir Elvehøy, Bjarne
Kjøllmoen, Ånund Kvambekk, Rune Engeset og Wai Kwok Wong
Eier:NVE
Eksemplar:3. (3 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) NVE div. 9
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) NVE div. 9
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) NVE div. 9
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/2006/vannetvaart2005.pdf