Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:En svensk-norsk elcertifikatsmarknad : årsrapport för 2012
Ansvar:prosjektledere: Johanna Nilsson og Anton Jayanand Eliston
Forfatter:medarb.: Eliston, Anton Jayanand / medarb.: Nilsson, Johanna
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) NVE Diverse 11
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:35 s. - ill. (noen kol.)
Klassenummer:620.9:339.13.027"2012"(481+485) / 351.824:620.9"2012"(481+485)
Serie:NVE Diverse ; 2013
Emneord:Elsertifikater / Fornybare energikilder / Internasjonalt samarbeid / Kraftmarkeder / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge / Sverige
Note:Katalogisert delvis etter omslag
Svensk utgave av NVE Rapport 2013:59
Innhold:Sammendrag: Norge og Sverige har hatt et felles marked for elsertifikater siden 1. januar 2012. Det felles elsertifikatmarkedet fører til at de fornybare ressursene brukes mer effektivt enn om landene arbeider hver for seg. Årsrapporten om elsertifikatmarkedet utgis av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og den svenske Energimyndigheten. Med denne publikasjonen ønsker NVE og Energimyndigheten å fremlegge statistikk for elsertifikatsystemet og øke forståelsen for hvordan systemet fungerer
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/2013/elsertifikat2012.pdf