Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Svartisutbyggingen : Virkninger
Ansvar:utarbeidet av Generalplankontoret ved NVE - Statkraftverkene
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:621.311(484.3) S
Utgitt:Oslo : NVE, 1978
Omfang:69 s. + vedl.
Klassenummer:621.311(481.71)
Serie:NVE Diverse ; 1978
Emneord:Konsekvensutredning / Vannkraft / Vassdragsinngrep / Vassdragsreguleringer / Vassdragsvern
Geografiske emneord:Svartisen
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEBiblioteketVannkraftutbygging
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1978/svartisutbyggingenvirkninger1978.pdf