Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Katalog over nivellerte elver 1968 : med korreksjoner for NGO's nye høyder av 1954 og tillegg
Ansvar:utarbeidet ved avd. for vasskraftundersøkelser
Forfatter:Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
Signatur:528.37/.38(083.8)(481)"1968" N
Utgitt:Oslo : NVE, 1968
Omfang:101 s.
Klassenummer:528.37/.38(083.8)(481)"1968"
Serie:NVE Diverse ; 1968
Emneord:Geodesi / Landmåling / Målemetoder / Nivellering / Vassdragsnivellementer
Geografiske emneord:Norge
Note:Utgitt av Fabritius
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE528.37/.38(083.8)(481)"1968" N
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1968/katalognivellerteelver1968.pdf